FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Už samotný zámer výroby kartónových obalov nemalým podielom prispieva ku zlepšeniu celkového stavu životného prostredia, pretože papierový obal je tým najšetrnejším obalom, ktorý môže spotrebiteľ používať. CARIDI už od svojho začiatku dbá o dôležitosť ochrany a starostlivosti o životné prostredie. Preto je všetka naša produkcia zhotovená zo 100% recyklovateľných materiálov.
Copyright © 2011 CARIDI
Všetky práva vyhradené.