FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Toto heslo sa snažíme realizovať vo forme jedného z našich hlavných pravidiel a to je osobný a individuálny prístup ku každému zákazníkovi. Zákazník je v centre našej pozornosti. Preto sa snažíme vyrábať kvalitné výrobky, ktoré uspokojujú potreby našich zákazníkov, pri čo najnižších výrobných nákladoch.
Uzatvárame iba také zmluvy a prijímame iba také objednávky, ktoré vieme a sme schopný realizovať. Spolupracujeme iba so spolahlivými dodávatelmi a odberateľmi, ktorí plnia svoje zákazky a záväzky a tým sa snažíme vylúčit možné problémy.

Dlhodobo sa snažíme budovať mladý, skúsený a odborne vyspelý pracovný tím, ktorý prispieva k uskutočnovaniu našich cieľov.

Úzka spolupráca Vás – našich zákazníkov a nás – firma CARIDI, ako výrobcov obalov bude zárukou úspechu oboch.
Copyright © 2011 CARIDI
Všetky práva vyhradené.